Art. 74.- Participació intercooperativa i de foment de la formació

La Cooperativa establirà vincles de col·laboració en matèria de participació intercooperativa i de foment de la formació amb la Federació de Cooperatives en la que la Cooperativa estigui integrada i amb d'altres cooperatives, entitats o federacions afins, amb els objectius d’afavorir les finalitats dels socis, consolidar i desenvolupar la col·laboració entre cooperatives i aplicar el Fons d’Educació i Promoció cooperativa en benefici de l’entorn social de la Cooperativa.