Coop57 regeix la seva activitat basada en els principis de les finances ètiques:

Principi de coherència

Evitem la contradicció que els nostres diners puguin estar finançant projectes contradictoris amb els nostres principis ètics i socials (com per exemple, la indústria armamentista, les centrals nuclears, el dúmping social, l'explotació infantil, els règims dictatorials, l'espoli ambiental, etc.).

Principi de compatibilitat

Compatibilitzem el rendiment financer i el rendiment social. Un no pot anar dissociat de l'altre. Els criteris d'ús dels diners es basen en indicadors relatius de risc, però no de màxim rendiment per a l'entitat i els seus socis en detriment del rendiment social.

Principi de participació

Fomentem la responsabilitat dels inversors estalviadors, com a ciutadans i ciutadanes, en les seves operacions financeres. Fem de la participació en la política de l'entitat de les sòcies i socis una dels nostres senyals d'identitat. En definitiva, pretenem recuperar el control dels nostres estalvis i recursos econòmics i promoure l'autogestió financera.

Coop57 és una entitat democràtica i participativa on els seus propietaris són totes les seves persones i entitats sòcies. De la seva participació i presa de decisions es conformen les grans línies i acords de funcionament de l'entitat.

Principi de transparència

Apliquem una absoluta transparència en la gestió de l'entitat, tant en la concessió dels préstecs com en el funcionament intern i societari. Tota persona i entitat sòcia sap perfectament per a què serveixen els seus recursos aportats. Publiquem dues vegades a l'any un butlletí informatiu on s'inclou la llista de préstecs acordats amb cada entitat beneficiada, així com el volum i la durada de cada préstec. D'aquesta manera qualsevol persona o entitat que vulgui saber què ús se li dóna als seus diners, ho pot saber perfectament.

Principi de solidaritat

Les entitats sòcies i els socis i sòcies col·laboradores sabem que els nostres diners contribueixen a construir una economia més humana i solidàira. A més a més, podem manifestar la nostra solidaritat fixant, a la assemblea, el nivell de remuneració de les aportacions.

Principi de reflexió

Reflexionem contínuament sobre els principis que han d'orientar la nostra acció. Entenem el comportament ètic com un procés i repensem racionalment els valors que han d'orientar la nostra acció, i ens adaptem als valors i principis que considerem justos i prioritaris. Ens adaptem a les necessitats de les nostres persones i entitats sòcies per a contribuir a processos de construcció alternativa.

Crèdit al servei de la transformació social

Coop57 s'entén a sí mateixa com una eina al servei dels seus socis i sòcies i al servei de la transformació social en un marc de solidaritat i ajuda mútua. Coop57, per si sola, no podrà transformar la societat. Els diners per si sols, tampoc podran transformar la societat. Seran les entitats, grups, col·lectius i persones que treballen per a aquesta transformació social les que podran incidir a modificar la realitat cap a escenaris més justos, inclusius, solidaris, equitatius i sostenibles.