Ser soci o sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa, col·lectivament, per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

A Coop57 no existeix la figura del client sinó que totes les persones i entitats que es vinculen a ella ho fan des de la posició de sòcia de la cooperativa. Existeixen dos tipus de socis i sòcies:

Sòcies de serveis:

  • Són entitats de l'economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció, ONG’s, etc.).
  • Poden gaudir dels serveis financers que s'ofereixen i, per tant, rebre préstecs  de Coop57.
  • A més a més, poden aportar recursos econòmics a Coop57 en forma d'aportacions voluntàries al capital social.

Socis i sòcies col·laboradors:

  • Poden ser-ho tant persones individuals com a entitats.
  • Poden estalviar en Coop57 realitzant aportacions al capital social de la cooperativa.
  • No poden rebre préstecs de Coop57.

Tant les entitats sòcies de serveis com els socis i sòcies col·laboradors adquireixen una sèrie de drets dins de la cooperativa:

  • Drets polítics i de participació: Els socis i sòcies de Coop57 poden participar, amb veu i vot, en les assemblees i decidir les línies d'actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials s'actua. Els vots es ponderen independentment del capital aportat.
  • Drets econòmics: Les aportacions d'estalvi voluntàries estan subjectes a una remuneració econòmica que anualment fixa l'assemblea de socis i sòcies de Coop57 sobre la base d'un procés col·lectiu i democràtic.
  • Dret a la informació: Tots els socis i sòcies reben informació periòdica de tots els préstecs que es concedeixen, l'estat econòmic de la cooperativa, l'activitat social i altres informacions rellevants sobre les activitats de la cooperativa.

 

Sòcia de serveis

Sòcia col·laboradora