Coop57 é unha cooperativa de servizos financeiros éticos e solidarios e, como tal, soamente actúa con persoas e entidades socias, non actúa con terceiros. Isto significa que en Coop57 non existe a figura do “cliente”. Todos e todas somos socios e socias e compartimos a propiedade e a xestión do proxecto de xeito participativo e democrático.

As persoas e entidades socias adquiren dereitos políticos de participación na toma de decisións da cooperativa, formando parte da correspondente asemblea de sección territorial. A relación estabelecese con base na confianza e con base na concepción de pertencer a aquilo común, que nos pertence a todas e todos.

Ser socio ou socia de Coop57 significa pertencer a unha rede de persoas e entidades que traballa, colectivamente, para fomentar outros modelos económicos e sociais. Significa exercer a soberanía económica e poñer en práctica modelos financeiros que teñan en conta as persoas, o contorno e o territorio en vez da maximización de beneficios.