Os socios e as socias de Coop57 débense adherir a un territorio. Se non pertences a ningún territorio contemplado debes escoller a cal deles che queres asociar.
Datos da primeira persoa representante da entidade
Datos da segunda persoa representante da entidade
Datos da terceira persoa representante da entidade
Datos da entidade
Dirección
Achega en Euros

A achega mínima obrigatoria é de 300€.

 

Ademais da achega mínima obrigatoria (300€) podes engadir unha achega voluntaria. Por acordo do Consello Reitor de Coop57 e de maneira transitoria, as novas achegas quedan limitadas a 10.000 euros por socio/a. Se queres facer unha achega voluntaria, detalla a cantidade:

En total a túa achega será de 300€.

Número de conta
A remuneración devengada percibirase ao 31 de decembro e acumularase á achega. Se no canto de que se acumule á súa achega prefire que se lle ingrese na súa conta corrente externa, marque esta casa.
Desexa recibir o boletín informativo en formato papel ademais do formato electrónico?
Quere o alta para acceder á oficina virtual?
Documentos adxuntos
Anada un documento ou unha imaxe onde se justifique a vinculación entre o número de conta e o titular
Os arquivos deben ser menores de 2 MB.
Tipos de arquivo permitidos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Anada unha fotocopia do documento de identidade DNI da primeira persoa representante.
Os ficheiros deben de ser de menos de2 MB.
Tipos de ficheiros permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc rar zip.
Anada unha fotocopia do documento de identidade DNI da segunda persoa representante.
Os ficheiros deben de ser de menos de 2 MB.
Tipo de ficheiros permitidos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc rar zip.
Anada unha fotocopia do documento de identidade DNI da terceira persoa representante.
Os ficheiros deben de ser de menos de 2 MB.
Tipo de ficheiros permitidos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc rar zip.

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter físico e xurídico, informamos que os datos que nos facilite mediante a presente solicitude, farán parte dos ficheiros titularidade de COOP57, S.C.C.L, co fin de adquirir a condición de socia e xestionar a súa relación coa cooperativa. Para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderán dirixirse por escrito a c/ Premiá, 15 Baixos 08014 Barcelona.