Temàtica: Foment de l'art i la cultura

Organisme finançador: Institut de Cultura, Ajuntamento de Barcelona

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

Català
Importe del préstamo: 
20,000 €
Plazo de devolución: 
4 mesos

Tipo de préstamo: