ELKARGI, Societat de Garantia Recíproca (S.G.R), especialitzada en economia social i solidària, és una entitat financera de caràcter mutualista la funció del qual és la prestació d'avals amb la finalitat de facilitar l'accés a finançament i millorar la seva estructura de finançament.

Coop57 té establert un acord de col·laboració per poder compartir riscos d'algunes operacions finançades. Aquest acord, extensible a totes les entitats sòcies de Coop57, permet que Coop57 pugui augmentar el volum de préstecs sense un increment en l'assumpció de riscos financers i al mateix temps facilitarà l'accés al finançament de les entitats sòcies, ja que aquestes veuran reforçades garanties a aportar i per tant reforcen la seva sol·licitud de finançament.