630486886
marchagaliza@gmail.com

A Marcha Mundial das Mulleres é un movemento internacional de accións feministas que reúne grupos, organizacións de base e mulleres que traballan para eliminar as causas da pobreza e da violencia contra as mulleres. Loitamos contra todas as formas de desigualdade e discriminación cara ás mulleres. Os nosos valores e accións oriéntanse a un cambio político, económico e social.

676 252 047
info@orthemisorchestra.com

Orquestra de cambra que neix a Figueres i que vol promoure la música clàssica, tant a l’Empordà i a territori català, com en el panorama internacional.Orquesta de cámara que nace en Figueres y que quiere promover la música clásica, tanto en el Empordà y en territorio catalán, como en el panorama internacional.

693 720 868
ong@nousol.org

Asociación sin ánimo de lucro, constituida en 2008 en Girona. Se dedica a la solidaridad internacional, independiente y participativa. Quiere promover el voluntariado como motor de cambio social.

93 301 17 93
observatori@odg.cat

Impulsada por la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa, nace el 2000 para hacer educación, sensibilización e incidencia para promover la justicia social.