• Arrelament territorial i treball en xarxa
  • Democràcia, participació i transparència
  • Una altra economia per una altra societat
  • La força col·lectiva per canviar el món!

 

 

Construeix alternatives

Notícies
General

Durant 2021, Coop57 va aprovar un protocol d’abordatge en situacions d’assetjament sexual o discriminatori, per raó de sexe, d’orientació sexual i/o d’identitat/expressió de gènere, en l’entorn laboral i marc cooperatiu.

Podeu consultar el document aquí:

General

Un projecte d’habitatge just per crear LLARS cooperatives

La cooperativa d'habitatge LLARS FAMILIARS i la FUNDACIÓ COOP57 hem engegat una campanya de finançament solidari i comunitari. Un projecte per alliberar habitatge del mercat especulatiu amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge a families en risc d'exclusió social.

[Objectiu]: 100.000...
Descarrega el butlletí