• Arrelament territorial i treball en xarxa
  • Democràcia, participació i transparència
  • Una altra economia per una altra societat
  • La força del col·lectiu per canviar el món!
 

Necessito finançament

Treballem per resoldre necessitats de les entitats sòcies adequant el finançament a cada cas. Ens regim pels principis de confiança, proximitat i flexibilitat.

 
Notícies

Podeu consultar la memòria social de Coop57 de l'any 2016:

 

Completada l’emissió de títols participatius de la cooperativa La Borda en només 20 dies!

 

 

...
Descarrega el butlletí