Inici

Novetats destacades

Coop57 ja disposa d'un nou servei d'oficina virtual per a les sòcies i socis de Coop57!

Per accedir a l'Oficina Virtual: https://coop57.net/   

Aquesta oficina virtual us permetrà a les sòcies i socis de Coop57 realitzar operacions de consulta de l'estat del vostre saldo, noves aportacions, devolucions, i altres operacions habituals. 

Manual Oficina Virtual

imatge_portada_oficina_virtual.png

 

 

Butlletins

Nou Butlletí informatiu

portada_but25.jpg

[Construir diferent]

 Butlletí 25 · Abril 2014

 

 

Properes convocatòries

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA DE SECCIÓ ORDINÀRIA

Coop57-Catalunya

_mg_7569_red.jpg

Dimarts 17 de juny de 2014

Aula Ronda

Carrer de Trafalgar, 50 | Barcelona

 

16.30 h: Debat sobre l’avantprojecte de nova Llei de cooperatives          

 

18.00 h: Assemblea general

 

Ttrobareu la documentació aquí

                 

 
Setanta organitzacions han ensenyat el cor
ensenya-el-cor.jpgLa Xarxa d’Economia Solidària (XES) conclou amb èxit la campanya de Balanç Social 2013: 70 organitzacions han fet el Balanç Social del darrer exercici, i han posat en pràctica els objectius de transparència i responsabilitat. Les organitzacions que han participat a la campanya de la XES engloben un conjunt de 56.000 persones i donen feina, aproximadament, a 1.900 treballadores i treballadors. 

La majoria de les entitats que han fet balanç són cooperatives de treball (28), però també hi ha hagut cooperatives de consum (5), de serveis (4), de segon grau (2), associacions (16), associacions de segon grau (4), fundacions (6), societats mercantils (3) i societats laborals (1). Una cinquantena d’aquestes organitzacions pertanyen a la XES, una quarantena són organitzacions associades al Coop57 i la resta, signatàries del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona. 

El segell del Balanç Social
El Balanç Social no acaba quan les organitzacions emplenen el cinquanta indicadors sobre aspectes de democràcia, igualtat , compromisos ambiental i social, i qualitat laboral i professional. Les organitzacions poden establir uns objectius de millora per a l'exercici següent i d’aquesta manera obtenen el segell del BS. Enguany 36 organitzacions l’han sol·licitat i, si l’obtenen, aquesta certificació les acreditarà com a organitzacions plenament compromeses amb l’economia solidària. 

Si voleu conèixer més detalls de la campanya, a la propera Fira d'Economia Solidària de Catalunya (Fesc), que tindrà lloc del 24 al 26 d'octubre, la XES presentarà l’Informe agregat de Balanç Social d’aquesta campanya. 
 
DECLARACIÓ DAVANT EL PROJECTE DE NOVA LLEI DE COOPERATIVES
DECLARACIÓ DAVANT EL PROJECTE DE NOVA LLEI DE COOPERATIVES
logo_cat_col.jpg
 
El Consell de Secció de Coop57 Catalunya, després d’haver recollit les opinions i el sentir dels socis i sòcies que van participar en el debat celebrat el passat dimarts 17 de juny, en una sessió prèvia a l’Assemblea de secció, vol manifestar que el projecte de nova Llei de Cooperatives impulsat pel govern de la Generalitat introdueix aspectes que alteren substancialment el model de cooperativisme existent a Catalunya i que tendeixen a bastir un model més proper al de les empreses mercantils o de capital, un model que facilita la transformació de les cooperatives en empreses on prima més el capital que les persones.
 
 
Al nostre parer, els aspectes següents afecten punts irrenunciables del model cooperatiu actual:
 
• Definició de què és una cooperativa: 
En comptes de posar l’accent en la satisfacció de necessitats comunes dels socis i sòcies, el projecte posa l’accent en l’oferta de béns i serveis tant als socis com al mercat. Al nostre parer això és confondre el mitjà (l’oferta de béns i serveis) amb la finalitat (la satisfacció de
necessitats comunes) i contradiu la definició de l’Aliança Cooperativa Internacional de la cooperativa com una associació autònoma de persones que s’han unit de forma voluntària per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú
mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.
 
• Denominació dels socis: 
Es tendeix a equiparar els actuals socis col∙laboradors, els que no participen de l’activitat cooperativitzada, als socis cooperatius de ple dret (anomenats ‘socis comuns’ en el projecte). És perillós atès que obre la porta a situar en un mateix nivell (en drets polítics i econòmics) els socis cooperatius i els socis que, per exemple, només aporten capital, fet que vulneraria els principis cooperatius.
 
• Nombre mínim de socis: 
La possibilitat de muntar cooperatives de només 2 socis altera el concepte de cooperativa com a empresa col∙lectiva.
 
• Dret de vot: 
La possibilitat de ponderar el vot dels socis i sòcies fins a un 25% vulnera el principi cooperatiu d’un soci un vot i tendeix a equiparar les cooperatives a les societats de capital. També és preocupant que els socis no comuns (és a dir, els que no participen en l’activitat
cooperativitzada) puguin disposar fins al 49% dels vots. De la mateixa manera, creiem que és inadmissible que en les cooperatives de segon grau i en les federacions de cooperatives el vot ponderat pugui arribar al 50%.
 
• Òrgans d’administració: 
Veiem amb preocupació el fet que puguin participar en el Consell Rector com a membres de ple dret, amb veu i vot, persones que no siguin sòcies i que en cooperatives de fins a 10 socis es pugui nomenar un administrador únic. Les mesures per agilitar la gestió de les
cooperatives en cap cas poden posar en dubte la preeminència del Consell Rector com a òrgan màxim de gestió en mans de les persones i entitats sòcies. El projecte també redueix fins a la mínima expressió les competències de l'Assemblea General, la instància que hauria de ser l'òrgan sobirà de tota cooperativa.
 
• Fons de Reserva Obligatori (FRO) i Fons d’Educació i Promoció Cooperatives (FEPC): 
Un dels trets d’identitat de les cooperatives és com apliquen els excedents. La reducció de l’aportació obligatòria al FRO i al FEPC (que es veu reduït a la mínima expressió) posa en dubte el compromís de les cooperatives amb la reinversió dels excedents en la cooperativa i el moviment cooperatiu i amb el retorn econòmic envers la societat. Així, es trenca clarament amb el concepte d'economia social i solidària, tret identitari del moviment cooperatiu, en el qual l'activitat de les cooperatives està concebuda per a servir l'interès general de les comunitats on es desenvolupa la seva activitat. D’altra banda, si un dels objectius del projecte de llei és la millora del finançament de les cooperatives, no s’entén com s’aconsegueix aquest objectiu baixant la dotació mínima obligatòria al FRO, una de les vies de reforç dels fons propis de les cooperatives. A més a més, la possible repartibilitat del 50% del FRO en cas de liquidació o transformació de la cooperativa obre la porta a l’apropiació privada d’aquest fons, fet que, de nou, tendeix a equiparar les cooperatives a les societats mercantils o de capital.
 
 
Per aquests motius, demanem la retirada del projecte per començar de nou a elaborar una llei, que sorgeixi del debat i la participació de totes les cooperatives i que, sense alterar els principis bàsics del model cooperatiu, doni resposta a les necessitats actuals de les cooperatives. Una llei que posi en valor el capital humà de les cooperatives, enfront d'un model mercantilista que, en definitiva, ens ha portat a la situació de crisi actual.
 
 
Barcelona, 2 de juliol del 2014
 
 
Diada del Cooperativisme 2014
diadacoop_baixa_ok.jpg
diadacoop


CRIDA PER CELEBRAR TAMBÉ AQUEST 2014 LA
 DIADA INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISME


Dissabte 5 de juliol, a les 21 h
Ateneu Flor de Maig. C. Doctor Trueta, 195. Poblenou (Barcelona)


L’any 1923, l’Aliança Cooperativa Internacional va instituir un dia internacional de les cooperatives. Durant els anys trenta, el moviment cooperatiu català celebrava aquest dia amb grans actes populars, com els que es feien a Montjuïc que barrejaven els mítings amb el menjar i la gresca. El 1992, l’Assemblea General de l’ONU va fixar el primer dissabte de juliol de cada any com a Dia Internacional de les Cooperatives.

Fins avui, algunes entitats del cooperativisme català havien mantingut aquesta celebració d’una manera o altra, però normalment dintre cercles reduïts. Ara, en un moment en què el cooperativisme es consolida com una manera de fer empresa i de fer economia alternativa a la dominant, quan és més important que mai que les administracions promulguin lleis que facilitin el seu desenvolupament, però respectant sempre les seves finalitats, principis i valors, i que el fomentin en l’ensenyament i en els mitjans de comunicació, entre les gestories i en les licitacions públiques, cooperativistes i cooperatives de treball, agràries, de consum, d’habitatge, de serveis, d’ensenyament..., pensem que és més important que mai que el cooperativisme surti al carrer i es mostri d’una manera lúdica, però també propositiva i reivindicativa.

1. Volem fer visible el cooperativisme al carrer.
2. Volem fer pedagogia de les nostres finalitats, principis i valors.
3. Volem celebrar i reivindicar la nostra opció cooperativista.
4. Volem evidenciar un dia més que és possible gestionar l'activitat econòmica de manera democràtica i al servei de les persones.
5. Volem seguir construint, com a cooperativistes, un futur millor, més just, democràtic, solidari i sostenible que el present que vivim.

Les cooperatives sotasignades donem suport a aquesta crida i convidem tothom a participar en aquesta segona edició de diadacoop.

L’acte d’enguany consistirà en un sopar popular al carrer, alguns parlaments i una actuació musical, i el farem al Poblenou, davant de la històrica cooperativa Flor de Maig.

Traguem el cooperativisme al carrer!


Comissió diadacoop
Amb el suport de: Coordinadora d’Entitats del Poblenou
 
Pla de treball 2014

Pla de Treball 2014 de Coop57

pla_de_treball_imatge.jpg

  

El Pla de treball consta de cinc eixos principals:

1- Intermediació financera: mantenir i reforçar els serveis financers.

2- Desenvolupament de l’economia social i solidària a escala local 

3- Solvència: reforç dels fons propis de Coop57 

4- Creixement descentralitzat i en xarxa de Coop57

5- Intercooperació: economia solidària i sistema de finances ètiques 

i més... 

 

Pots consultar el pla de treball complet aquí: Pla de treball 2014 

O també et pots descarregar el butlletí sencer Butlletí 25 · Abril 2014 

 

Serveis financers de COOP57

Préstecs

servei1-140.jpg

Préstecs a mig i llarg termini

Per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat.

Més informació… 

Circulant

Finançament de Circulant

Finançament de circulant

Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini.

Més informació…

Avanç. subvencions

Avançament de subvencions d'administracions públiques

Avançament de subvencions d'administracions públiques

Crèdits pont per avançar l’import de subvencions i convenis d’entitats i organismes públics.

Més informació…  

Intercooperació

Préstecs intercooperació

Préstecs d'intercooperació

Per a entitats sòcies de COOP57 (cooperatives, associacions, fundacions, ONG i entitats de l’economia social en general).

Més informació…

RocketTheme Joomla Templates