Coop57 treballa en xarxa amb altres entitats, xarxes i federacions per articular estratègies de construcció conjunta de l'economia social i solidària amb les que promouen la intercooperació i la creació de mercat social per una construcció integral i alternativa del cicle econòmic dins les lògiques de l'economia social i solidària.

XES, Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya
Mercao Social de Córdoba
Aposta, Escola Empresarial Cooperativa
REAS Aragón
REAS Galiza
AIS O Peto
Mercao Social de Granada
REAS
Oinarri, SGR
Konsumo Responsable
REAS Madrid
Servicoop
Mercado Social de Madrid