Coop57 treballa en xarxa amb altres entitats, xarxes i federacions per articular estratègies de construcció conjunta de l'economia social i solidària amb les que promouen la intercooperació i la creació de mercat social per una construcció integral i alternativa del cicle econòmic dins les lògiques de l'economia social i solidària.

XES, Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya
Mercao Social de Granada
REAS Aragón
Servicoop
REAS Galiza
Oinarri, SGR
REAS Madrid
Mercado Social de Madrid
REAS
Aposta, Escola Empresarial Cooperativa
Mercao Social de Córdoba
AIS O Peto
Konsumo Responsable