Coop57 treballa en xarxa amb altres entitats, xarxes i federacions per articular estratègies de construcció conjunta de l'economia social i solidària amb les que promouen la intercooperació i la creació de mercat social per una construcció integral i alternativa del cicle econòmic dins les lògiques de l'economia social i solidària.

Oinarri, SGR
AIS O Peto
Konsumo Responsable
Mercao Social de Córdoba
REAS Galiza
Servicoop
Aposta, Escola Empresarial Cooperativa
Mercao Social de Granada
REAS Aragón
REAS Madrid
Mercado Social de Madrid
REAS
XES, Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya