El proper dissabte dia 11 de Juny de 2016 celebrarem, al barri de Sants, l'assemblea general ordinària de Coop57 Catalunya amb un ordre del dia ben interessant.

En un primera part, convidem a a tots els socis i sòcies a compartir dos debats importants i de fons:

Com sempre, des de Coop57, es vol que les grans linies d'actuació i criteris d'actuació els decideixi, col·lectivament, la base social de la cooperativa. En el cas de Catalunya, les quasi 500 cooperatives i entitats sòcies i les més de 2.000 persones sòcies col·laboradores de Coop57 Catalunya.

 

Posteriorment, celebrarem l'assemblea general, pròpiament. A més a més dels punts ordinaris de tota assemblea ordinària (aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de 2015, tant de la cooperativa) tractarem temes com la proposta de modificació d'estatuts, l'aprovació, si s'escau, d'un conveni de col·laboració amb Som Energia per treballar conjuntament projectes d'eficiència energètica, una proposta de rebaixa de la remuneració de les aportacions voluntàries, la presentació i aprovació, si escau, de la creació d’un fons econòmic de lluita contra la pobresa i les desigualtats, que haurem debatut prèviament, entre alguns altres temes.

 

Un matí que es preveu molt intens i molt interessant, ple de reptes i d'oportunitats per anar incidint, cada cop més, en la transformació de l'economia i la societat, on esperem la major participació possible de tots els socis i sòcies, tant de persones com entitats.