Barcelona, 2 de març de 2017

 

Aquest matí s'ha firmat un conveni entre Coop57 i la Cooperativa d'habitatges La Borda per establir el marc de finançament del projecte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es va dir en l'acte de col·locació de la "primera fusta" de l'edifici cooperatiu, ubicat a Can Batlló, la operació financera es farà completament al marge del sistema bancari regulat i convencional. Aquest projecte es finançarà mitjançant les aportacions de les persones sòcies de la Borda, una línia de finançament de Coop57 i l'emissió de 800 títols participatius de 1.000 euros cadascún que s'oferiran al teixit social de Coop57 i La Borda i al conjunt de la societat.

En la firma d'aquest matí es consolidaven i es formalitzaven tots aquests aspectes. És un gran motiu d'alegria tant per a Coop57 com per La Borda poder seguir endavant i avançar cap a la cristal·lització d'un projecte que posa en valor, per sobre de tot, el valor d'ús de l'habitatge per sobre de l'ús mercantil que sovint se li dóna.

Tot això en un moment on les obres de construcció de l'edifici ja han començat. Mica en mica, idees i desijos que es materialitzen i es converteixen en realitat!