Base Social de Coop57. Socias de servizos e colaboradoras.

datos a 30 de junio de 2016

 

Número de entidades socias de servizos e a súa distribución territorial:
datos a 31 de decembro de 2014

 

Número de socios e socias colaboradoras e a súa distribución territorial:
datos a 31 de decembro de 2014

Evolución do saldo das achegas de socios e socias de Coop57:                        
datos a 30 de xuño de 2016

Evolución do volume de préstamos ás entidades socias de servizos de Coop57:                       
datos a 30 de xuño de 2016

Evolución do saldo das achegas de socios e socias de Coop57:
datos a 31 de decembro de 2014

Evolución do volume de préstamos ás entidades socias de servizos de Coop57:
datos a 31 de decembro de 2014

Evolución da base social de Coop57 no período 2008-2014 (en castelán):

Evolución das achegas e empréstito sen Coop57 durante o período 2008-2014 (en castelán):

 

 

 

Préstamos concedidos durante o primeiro semestre de 2014, clasificados por importe e sectores de actividade: