Contacto: 
698157414
comunicacion@rexenerando.com
rexenerando.com
Dirección: 
Enderezo Avenida Gonzalo Navarro, 1, 29
15575
Ferrol

Ver mapa >>

Sección territorial:

 

Descripción de la entidad: 

Rexenerando é unha cooperativa de traballo asociado composta por un equipo aberto, dinámico e multidisciplinar. Especialistas en igualdade, servizos sociais, formación, cultura e dinamización de grupos. Contan cunha ampla experiencia traballando na Administración Pública, en sindicatos, ONG´s e en consultorías. Aúnan esforzos, ilusións e sinerxias para ofrecer unha carteira de servizos moi variada, completa e de altísima calidade.