Contacto: 
698157414
comunicacion@rexenerando.com
rexenerando.com
Dirección: 
Enderezo Avenida Gonzalo Navarro, 1, 29
15575
Ferrol

Ver mapa >>

Sección territorial :

Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

Rexenerando é unha cooperativa de traballo asociado composta por un equipo aberto, dinámico e multidisciplinar. Especialistas en igualdade, servizos sociais, formación, cultura e dinamización de grupos. Contan cunha ampla experiencia traballando na Administración Pública, en sindicatos, ONG´s e en consultorías. Aúnan esforzos, ilusións e sinerxias para ofrecer unha carteira de servizos moi variada, completa e de altísima calidade.

Servizos / Produtos: 

SERVIZOS SOCIAIS
Información, orientación e asesoramento sobre recursos sociais e o emprendimento social. Asesoramento legal e de recursos para a muller. Deseño e execución de propostas técnicas relacionadas cos servizos sociais comunitarios básico e especializados (plans de inclusión social). Campañas de difusión e sensibilización específicas (o día da Diversidade funcional, Día internacional da infancia, etc.). Formación a persoal dos servizos sociais, ONG´s e entidades prestadoras de servizos sociais (parentalidadepositiva, intervención social desde a perspectiva de xénero, manexo do estrés, dinamización de equipos de traballo, etc.).  Obradoiros e accións para colectivos sobre autoexploración de capacidades e potencialidades. Obradoiros específicos por idades e condicións sociais.
FORMACIÓN
Ofertan accións formativas para todos os públicos, tanto regrada como non regrada. En diferentes modalidades: presencial, semi-presencial e en liña. Elaboran plans formativos á medida.
IGUALDADE
Programas e planos de igualdade. Obradoiros de todo tipo (Autoestima, Saúde, Sexualidade, etc.).  Linguaxe non sexista. Cursos e posgraos . Campañas creativas e campañas de difusión e sensibilización específicas. (Día internacional da Muller, Violencia de xénero). Programas de conciliación e corresponsabilidade. Programas de prevención de violencia de xénero. Programas e proxectos de coeducación . Xogos e contos para a igualdade. Propostas á medida.
CULTURA
Revalorización de patrimonio. Actividades e eventos culturais. Dinamización turística. Acción cultural para infancia, adolescencia, persoas adultas e terceira idade. Programas de acción cultural para centros educativos. Especialistas traballando co entorno. Programas de innovación cultural. Campañas creativas.  Programas culturais de integración social. Obradoiros de creatividade e artísticos.  Campamentos de verán e de fins de semana.  Xogos e experiencias creativas para todas as idades. Animación sociocultural.