Como cooperativa de servizos financeiros, Coop57 só pode traballar coas súas persoas e entidades socias. Por tanto, a figura do mero cliente non existe en Coop57.

Dos tipos de socias que existen na cooperativa, son as entidades socias de servizos as que poden pedir financiamento, o que significa que para poder solicitar financiamento en Coop57, primeiramente débese ser socia de servizos da cooperativa.

Informarse para ser socia de servizos de Coop57

Se xa sodes unha entidade socia de servizos de Coop57 e necesitades financiamento, póndevos en contacto coa vosa sección territorial. Podedes contactar aquí.