Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2018

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial: 

datos a 31 de dicembro de 2018

Número de entidades socias de servizos e a súa distribución territorial:

datos a 31 de dicembro de 2017

 

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2017

 

  _________________________________________________________________________________________

Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2016

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2016

  _________________________________________________________________________________________

 

Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2015

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2015

  _________________________________________________________________________________________

 

Número de entidades socias de servizos e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2014

 

Número de socios e socias colaboradoras e súa distribución territorial:
datos a 31 de dicembro de 2014

Evolución del saldo de las aportaciones de socias de Coop57                    
datos a 30 de junio de 2019

Saldo aportaciones socias a 30 de junio 2019

 

Evolución del volumen de préstamos a las entidades socias de servicios de Coop57
datos a 30 de junio de 2019

Saldo préstamos a junio 2019

 

Préstamos concedidos: 2008-2018

 

 

 

Nuevos préstamos concedidos durante el primer semestre de 2018

 

 

 

Datos globales durante el 2017

 

 

Nuevos préstamos concedidos en el año 2017

 

 

  _________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

Evolución da base social de Coop57 no período 2008-2014 (en castelán):

Evolución das achegas e empréstito sen Coop57 durante o período 2008-2014 (en castelán):

 

 

 

Préstamos concedidos durante o primeiro semestre de 2014, clasificados por importe e sectores de actividade: