Evolución do saldo das achegas e do volume de préstamos das socias de Coop57