Kontaktua: 
93 217 44 10
independent@debarris.com
independent.cat/gracia/
Helbidea: 
Carrer de la Perla, 31, baixos
08012
Barcelona

Ver mapa >>

Lurralde sekzio:

Izaera juridikoa:

Jarduera sektorea: 

 

Entitatearen deskribapena: 

L'Independent de Gràcia és una publicació setmanal de distribució gratuïta que cobreix les notícies del districte de Gràcia. S'autodefineix com a una publicació independent i pluralista, amb una intenció de fer informació de proximitat, apropant els ciutadans als esdeveniments.

Imagen1 Associació Cultural l'Independent de Gràcia