Koop57ko bazkideak izan daitezke: kooperatibak, elkarteak, fundazioak, gizarteratze enpresak eta beste hainbat entitate. Baldintzak dira: ekonomia sozial eta eraldatzailean jardutea, modu autonomoan jarduera ekonomikoa aurrera eramatea eta gizarteari ekarpen positiboak egitea eta balioa eranstea.  

Norbanakoek edota soilik merkantilak diren forma juridikoek ezin dute zerbitzu kide izan, SA edo SL sozietateek, kasu. 

Koop57n garrantzitsua da izaera juridikoa. Eredu kolektibo eta kooperatiboak sustatu nahi ditugu, egitura horizontalak eta demokratikoak;  eta entitateek aberastasuna ahalik eta modu bidezkoenean banatzea. 

Onartutako forma juridikoak:

 • Elkartea
 • Autonomoa (ez ohiko baldintzak)
 • Kontsumitzaile eta erabiltzaile kooperatiba
 • Zerbitzu kooperatiba
 • Lan elkartuko kooperatiba
 • Kooperatiba mistoa
 • Gizarteratze enpresa
 • Fundazioa
 • Nekazaritza elkarteak
 • Lan sozietate anonimoa

Zerbitzu kideak diren entitateen ezaugarri nagusiak honakoak dira:
 
 • Ekonomia sozial eta eraldatzailean jarduten diren entitateak dira.
 • Koop57ren zerbitzu finantzarioak balia ditzakete, eta maileguak jaso.
 • Alta emateko: 901,52 euroko ekarpena egin behar diote kapital sozialari eta 98,48 euro ordaindu sarrera gastuengatik.Urtebeteko epea dago horretarako.
 • Kooperatibaren kapital sozialari ekarpenak egin diezazkiote.
 • Erabakiak hartzen dituen asanblean parte hartzen dute, baita Koop57ren organo politikoetan ere.

Zerbitzu kide izateko baldintzak

 • Koop57ko bazkideak izan daitezke: kooperatibak, elkarteak, fundazioak, gizarteratze enpresak eta beste hainbat entitate. Baldintzak dira: ekonomia sozial eta eraldatzailean jardutea, modu autonomoan jarduera ekonomikoa aurrera eramatea demokrazia ekonomikoaren irizpideak jarraituz, eta
 • Koop57ren finantza etiko eta solidarioen printzipioak onartzea. Ebaluazio prozesu bat pasatzea eta dagokion txostena egitea. Txosten hori Koop57ko errektore batzordeak onartu behar du.
 • Zerbitzu bazkide izaera berresteko: 901,52 euroko ekarpena egin behar diote kapital sozialari eta 98,48 euro ordaindu sarrera gastuengatik. Urtebeteko epea dago horretarako. Derrigorrezko ekarpen horrek (901,52€) Koop57ren emaitzen isla jasoko du, baina ez ordainsari ekonomikorik.
 • Kapital ekarpen boluntarioak egin ditzakete entitateek. Asanbleak erabakiko du ekarpen horien ordainsarien urteko interesa, eta ez dute Koop57ren emaitzen ordainik jasoko. Zerbitzu kideek ezin dute Koop57ren kapitalaren %4 baino gehiagoren jabe izan.

Zerbitzu kideen eskubideak eta betebeharrak

 • Koop57ren zerbitzu finantzarioak balia ditzakete, eta maileguak jaso.
 • Lurralde sekzioan parte hartzen dute, eta bozkatzeko eskubidea. Bazkide bakoitzak bozka bat du, ekarpenak ekarpen.
 • Bazkideek aukeratzen dituzte Asanblea Orokorreko eta organo sozialetako ordezkariak. Edozein bazkide izan daiteke ordezkaria eta, beraz, hautatua.
 • Derrigorrezko ekarpenak Koop57ren etekinetan/galeretan parte izango dira, asanblearen erabakiaren arabera. Horrek zera esan nahi du: egindako ekarpenak murriztu edo handitu daitekeela, emaitzen arabera.
 • Legediaren arabera, zerbitzu bazkideek bakarrik balia ditzakete Koop57ren zerbitzuak eta maileguak jaso.
 • Zerbitzu kideek ekarpenak, bai nahitaezkoak zein boluntarioak, titulu izendun bidez egiaztatzen dira.
 • Ekarpen boluntarioen izaera mugagabea da, aurkako adierazi arte.
 • Ekarpen boluntarioak itzultzea eska daiteke edozein momentutan, inolako zigorrik edo kosturik gabe.
 • Zerbitzu kide izaera galduz gero, eska daiteke kapital sozialari egindako nahitaezko ekarpena itzultzea. Asanblea Orokorrak estimatutako jardunaldiko balantzearen arabera kalkulatuko da itzulketa horren zenbatekoa. Urteko galerak aintzat hartuko dira, egiaztatutako amortizazioak eta legeak aurreikusitako beste kontzeptuak.

 

Zerbitzu kide egin

Koop57ren zerbitzu kide izateko, ondorengo urratsak egin behar dira:

 1. Bazkidetza eskaera eta galdetegi sozial bat bete beharko ditu entitateak. Galdetegiaren helburua da Koop57k nahikoa elementu izatea entitatearen ezaugarri nagusiak baloratzeko.
 2. Galdetegia beteta entregatu ondoren, Batzorde Sozialak bilera bat eskatzen dio entitateari, galdetegian sakontzeko eta entitatea bera bertatik bertara ezagutzeko.
 3. Bileraren ondoren, Batzorde Sozialak txostena egiten du, aldekoa edo kontrakoa izan daitekeena. Txostena Lurralde Sekzioari igortzen dio eta gero Kontseilu Errektoreari. Azken honek erabakitzen du eskaera onartu edo ez, informazio guztia bildu ostean.
 4. Entitatea bazkide bihurtzen denean, 901,52 euroko ekarpena egin behar dio Koop57ri, eta sarrera gastu gisa 98,48 euro ordaindu. Kantitate hori epeka ordain daiteke.
 5. Entitateak zerbitzu finantzarioetakoren bat eskatzen badu, Batzorde Teknikoa arduratzen da beharrezko informazioa bildu eta eskaera onartzeaz.

 

Eskaera egiteko hurrengo galdetegia bete dezakezu:

Zerbitzu kide izateko galdetegia

 

Posta elektroniko bidez ere eska daiteke informazioa edo Koop57ren egoitzatara joz. Kontaktu datuak kontsultatzeko jo hona