• Koop57ren zerbitzu finantzarioak balia ditzakete, eta maileguak jaso.
  • Lurralde sekzioan parte hartzen dute, eta bozkatzeko eskubidea. Bazkide bakoitzak bozka bat du, ekarpenak ekarpen.
  • Bazkideek aukeratzen dituzte Asanblea Orokorreko eta organo sozialetako ordezkariak. Edozein bazkide izan daiteke ordezkaria eta, beraz, hautatua.
  • Derrigorrezko ekarpenak Koop57ren etekinetan/galeretan parte izango dira, asanblearen erabakiaren arabera. Horrek zera esan nahi du: egindako ekarpenak murriztu edo handitu daitekeela, emaitzen arabera.
  • Legediaren arabera, zerbitzu bazkideek bakarrik balia ditzakete Koop57ren zerbitzuak eta maileguak jaso.
  • Zerbitzu kideek ekarpenak, bai nahitaezkoak zein boluntarioak, titulu izendun bidez egiaztatzen dira.
  • Ekarpen boluntarioen izaera mugagabea da, aurkako adierazi arte.
  • Ekarpen boluntarioak itzultzea eska daiteke edozein momentutan, inolako zigorrik edo kosturik gabe.
  • Zerbitzu kide izaera galduz gero, eska daiteke kapital sozialari egindako nahitaezko ekarpena itzultzea. Asanblea Orokorrak estimatutako jardunaldiko balantzearen arabera kalkulatuko da itzulketa horren zenbatekoa. Urteko galerak aintzat hartuko dira, egiaztatutako amortizazioak eta legeak aurreikusitako beste kontzeptuak.