Kreditua emateko, Coop57k hainbat berme eskatuko dizkio finantza-laguntza eskatzen duen entitateari. Coop57k bermeen inguruan duen filosofiak bi irizpideri erantzuten dio.
 
Alde batetik, mailegua jasoko duen entitatearen oinarri soziala eta laguntza-sarea inplikatzea eskatzen du eta, horretarako, abal pertsonal mankomunatuak eskatzen ditu. Bestalde, Coop57k beste entitate eta administrazioekin aliantzak bilatzen ditu, elkarrekin eta mankomunatuta bere hartzeko kredituaren jardueraren ondoriozko arriskuak.
 
Berme nagusiak honako hauek dira:
 

EaSI Bermea

Bestelako akordio eta bermeak