Per concedir un crèdit, Coop57 demana determinades garanties a l'entitat que sol·licita el recolzament financer. La filosofia de Coop57 respecte a les garanties segueix dos camins.

Per una banda, es busca la implicació de la base social i les xarxes de suport de l'entitat que rep el préstec a través dels avals personals mancomunats. D'altra banda, Coop57 busca aliances amb altres entitats i administracions per sostenir de manera compartida i mancomunada els riscos assumits en l'activitat crediticia.

Les principals garanties són les següents:

Avals Personals Mancomunats

Fons de Finançament Municipals

Societats de Garantia Recíproca

Instrument de Garantia EaSI

Altres acords i Garanties