Coop57 desenvolupa una activitat financera entre els seus socis i sòcies com a cooperativa de serveis. No és un banc ni tampoc està regulat per cap normativa bancària o banc central i, en conseqüència, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d'Espanya.

Els diners aportats pels socis i sòcies, inclosos els col·laboradors, ho són en concepte de capital social i, per això, responen de la bona marxa de la cooperativa.

Però aquest fet, ofereix una gran capacitat d'autogestió. En molts aspectes, Coop57 s'autorregula de manera col·lectiva i democràtica, seguint aquells criteris propis que, entre tots els socis i sòcies, considerem més adequats.

En aquest sentit, Coop57 articula diversos mecanismes interns per garantir els estalvis de les persones sòcies:

  • Destina els seus excedents a reserves.
  • Exigeix a les entitats que reben finançament que facin aportacions addicionals al capital social per nodrir un fons solidari anomenat Fons de Garantia de Préstecs, per fer front a posibles impagaments i garantir els préstecs.
  • Dota el màxim possible les provisions per fer front a possibles impagaments.
  • Acota el límit màxim de préstec que pot rebre una entitat sòcia, de manera que així distribueix el risc (com a màxim, una entitat no pot rebre en préstecs més del 2% dels recursos que disposa Coop57).
  • El 15% de les aportacions d'estalvi no es destinen a la concessió de préstecs que dota a la cooperativa de liquiditat per afrontar les possibles sol·licituds de devolució.
  • Coop57 és una cooperativa que es gestiona de forma democràtica i participativa i que articula mecanismes perquè els socis i sòcies puguin conèixer adequadament i a tot moment la seva situació econòmica i puguin participar col·lectivament en la presa de decisions.