Les motivacions que condueixen a estalviar a Coop57 són vàries, però entre elles podríem destacar: 

 • Gestionar els estalvis de forma coherent amb els propis principis ètics i valors personals.
 • Participar i col·laborar amb un projecte cooperatiu i democràtic que ofereix la possibilitat de responsabilitzar-se de l'ús dels propis estalvis, és a dir, l'autogestió financera.
 • Es tracta de recuperar el control sobre el destí dels nostres estalvis. Els socis i les sòcies col·laboradores poden decidir on van a parar els seus estalvis.
 • Obtenir un rendiment financer vinculat a un alt rendiment social.

 

Per a realitzar les aportacions s'ha de seguir el següent procediment: 

Procediment per persones

Procediment per estalviar com a persona física:

Poden estalviar en Coop57 persones físiques en forma de socis o sòcies col·laboradors.

Els passos a seguir per convertir-se en soci o sòcia col·laboradora de Coop57:

 • Omplir el formulari d'alta.
 • Realitzar el moviment de diners ja sigui per transferència o domiciliació.
 • Una vegada tot l'anterior sigui correcte, es generarà un contracte per l'aportació obligatòria i per l'aportació voluntària.
 • Aquest contracte ho rebrà la persona sòcia col·laboradora al seu domicili.

Formulari d'alta com a soci o sòcia col·laboradora

Procediment per entitats

Procediment per estalviar com a entitat:

Poden estalviar en Coop57 persones jurídiques en forma de sòcies col·laboradores o sòcies de serveis.

Per estalviar com a entitat sòcia de serveis, primer s'ha de passar una avaluació social. Es pot consultar el procés i requisits aquí.

Per estalviar com a entitat sòcia col·laboradora, els passos a seguir són els següents:

 • Omplir el formulari d'alta.
 • Realitzar el moviment de diners ja sigui per transferència o domiciliació.
 • Una vegada tot l'anterior sigui correcte, es generarà un contracte per l'aportació obligatòria i per l'aportació voluntària.
 • Aquest contracte ho rebrà l'entitat sòcia col·laboradora al seu domicili.

Formulari d'alta com entitat sòcia col·laboradora