Procediment per estalviar com a entitat:

Poden estalviar en Coop57 persones jurídiques en forma de sòcies col·laboradores o sòcies de serveis.

Per estalviar com a entitat sòcia de serveis, primer s'ha de passar una avaluació social. Es pot consultar el procés i requisits aquí.

Per estalviar com a entitat sòcia col·laboradora, els passos a seguir són els següents:

  • Omplir el formulari d'alta.
  • Realitzar el moviment de diners ja sigui per transferència o domiciliació.
  • Una vegada tot l'anterior sigui correcte, es generarà un contracte per l'aportació obligatòria i per l'aportació voluntària.
  • Aquest contracte ho rebrà l'entitat sòcia col·laboradora al seu domicili.

Formulari d'alta com entitat sòcia col·laboradora