Procedemento para aforrar como entidade:

As persoas xurídicas poden aforrar en Coop57 en forma de socias colaboradoras ou socias de servizos.

Para aforrar como entidade socia de servizos, primeiro débese superar un proceso de avaliación social. Pódese consultar este proceso e mais os requisitos aquí.

Para poder aforrar como entidade socia colaboradora, os pasos a seguir son os seguintes:

  • Cubrir o formulario da alta.
  • Realizar o movemento de diñeiro, quer por transferencia, quer por domiciliación.
  • Así que todo o anterior estiver correcto, xerarase un contrato pola achega obrigatoria e mais pola achega voluntaria.
  • A entidade socia recibirá este contrato no seu domicilio

Formulario de alta como entidade socia colaboradora de Coop57