Ser soci o sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa, col·lectivament, per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

En el Butlletí 31 de Coop57, en la secció de pedaCOOPgia, reflexionavem sobre la importància de ser soci cooperativista, fer un pas més enllà de ser client d’una entitat financera. De la importància de formar part d’un moviment socioeconòmic que pretén pensar col·lectivament quin model econòmic i social es vol promoure.

A Coop57 no existeix la figura del client sinó que totes les persones i entitats que es vinculen a ella ho fan des de la posició de sòcia de la cooperativa. Existeixen dos tipus de socis i sòcies:

Sòcies de serveis:

  • Són entitats de l'economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció, ONG’s, etc.).
  • Poden gaudir dels serveis financers que s'ofereixen i, per tant, rebre préstecs  de Coop57.
  • A més a més, poden aportar recursos econòmics a Coop57 en forma d'aportacions voluntàries al capital social.

Socis i sòcies col·laboradors:

  • Poden ser-ho tant persones individuals com a entitats.
  • Poden estalviar en Coop57 realitzant aportacions al capital social de la cooperativa.
  • No poden rebre préstecs de Coop57.

Tant les entitats sòcies de serveis com els socis i sòcies col·laboradors adquireixen una sèrie de drets dins de la cooperativa:

  • Drets polítics i de participació: Els socis i sòcies de Coop57 poden participar, amb veu i vot, en les assemblees i decidir les línies d'actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials s'actua. Els vots es ponderen independentment del capital aportat.
  • Drets econòmics: Les aportacions d'estalvi voluntàries estan subjectes a una remuneració econòmica que anualment fixa l'assemblea de socis i sòcies de Coop57 sobre la base d'un procés col·lectiu i democràtic.
  • Dret a la informació: Tots els socis i sòcies reben informació periòdica de tots els préstecs que es concedeixen, l'estat econòmic de la cooperativa, l'activitat social i altres informacions rellevants sobre les activitats de la cooperativa.

 

Sòcia de serveis

Sòcia col·laboradora