Les entitats o persones jurídiques poden ser socias de Coop57, tant en condició d'entitat sòcia col·laboradora, com entitat sòcia de serveis. Pots donar-te d'alta i/o conèixer les particularitats i característiques de cadascuna de les tipologies seguint els següents enllaços:

Sòcia col·laboradora:

Informació sobre ser entitat sòcia col·laboradora

Donar-se d'alta com entitat sòcia col·laboradora

Sòcia de serveis:

Informació sobre ser entitat sòcia de serveis

Posar-se en contacte per sol·licitar l'alta com entitat sòcia de serveis