Les sòcies de serveis de Coop57 són aquelles entitats que poden rebre els serveis financers que ofereix la cooperativa. Per ser entitat sòcia de serveis de Coop57 s'ha de realitzar un procés d'alta. Per iniciar el procés d'alta com entitat sòcia de serveis es pot enviar aquest formulari omplint els següents camps:

Si no está ubicada en cap territori especificat a continuació, escullir l'opció "Coop57 general"
Motivacions per les quals desitja ser sòcia de Coop57
En cas de tenir-les, descrigui aquí les seves necessitats de finançament.

Informació sobre protecció de dades segons el Reglament UE 679/2016:

  • Responsable: COOP57, S.C.C.L C/PREMIÀ, 15 BAIXOS, 08014 BARCELONA. Tlf 93 268 29 49. coop57@coop57.coop.
  • Finalitat: adquirir la condició de socia/ col·laborador i gestionar la seva relació amb la cooperativa; enviament d'informació sobre les activitats i serveis de COOP57, excepte que es manifesti el contrari, indicant-ho al contracte d'alta com a soci/a de la cooperativa.
  • Termini de conservació: conservarem les seves dades mentres siguis soci/a de l'entidad i un cop finalitzada la relació, durant 5 anys.
  • Legitimació: consentiment; Execució d'un contracte.
  • Destinataris de les dades: autoritats competents quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
  • Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, dirigint-se a la direcció del Responsable. Té dret a retirar el consentiment prestat, en el seu cas, en qualsevol moment. Té dret a reclamar davant una Autoritat de Control de protecció de dades.

 

En el cas de presentar sol·licitud de préstec / crèdit, COOP57 SCCL assumeix les obligacions que la legislació atribueix a l'ENCARREGAT DE TRACTAMENT en l'accés que tingui a dades personals dins de la documentació que, en el seu cas, aporti. L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT tractarà les dades de conformitat amb les instruccions del Responsable del Fitxer (el SOCI) i només per a les finalitats i els usos exclusivament necessaris pels quals van ser requerits els seus serveis, no podent utilitzar-los per a una finalitat diferent. L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT es compromet a vetllar en tot moment per la seguretat i integritat de les dades objecte de tractament adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal esmentades i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana, del medi físic o natural. En aquest sentit, l’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT es compromet a informar el Responsable del Fitxer de qualsevol tipus d'esdeveniment o incidència que pugui repercutir en la integritat, seguretat o confidencialitat de les dades personals tractades. L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT tornarà, en finalitzar la prestació de serveis, tots els suports que continguin dades de caràcter personal derivades d'aquesta prestació, procedint a l'esborrat d'aquells que es trobin en el seu poder en qualsevol mitjà, ja sigui manual o automatitzat, de manera que es garanteixi plenament la devolució de les dades al Responsable del Fitxer. L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT s'obliga al secret professional respecte les dades de caràcter personal objecte del tractament, havent de guardar secret durant el tractament i amb posterioritat a la finalització del mateix. En aquest sentit, es compromet a incloure en els contractes que tingui amb els seus treballadors presents i futurs, una clàusula de confidencialitat per la qual els obliguin a no revelar la informació que coneguin per raó del seu lloc de treball, tant durant la vigència del contracte laboral, com un cop finalitzada la relació laboral.