A Coop57 ens organitzem per seccions territorials segons un model organitzatiu en xarxa. Això significa que la nostra forma organitzativa és horitzontal i basada en els principis de participació i arrelament territorial.

L'estructuració sobre la base d'una xarxa de persones i entitats, que interactuen, es coneixen i s'entrellacen entre elles, conforma bona part de la personalitat de Coop57 i la participació de les persones i entitats sòcies és fonamental per al seu bon funcionament.

Ens estructurem per seccions territorials, cadascuna de les quals té els seus propis òrgans i estructures de participació. Coop57 solament existirà en aquells territoris on es vulgui que existeixi. Seran les persones i entitats que, organitzades en xarxa, gestionaran la creació i gestió de cada secció de Coop57 amb participació i autogestió.

Prèviament a la configuració d'una secció territorial es crea un grup promotor. Aquest grup ha de ser el motor encarregat de començar a aglutinar les suficients persones i entitats del territori per a la futura creació d'una secció territorial.

El grup promotor d'Astúries es va crear l'any 2012 i des de llavors treballa per enfortir i conformar els òrgans i les dinàmiques necessàries per configurar la secció territorial del Coop57 Asturies.

 

Les dades de Coop57 Asturies a 31 de desembre de 2014:

Per contactar amb el grup promotor ho podeu fer a:

Direcció
COOP57 Asturies
C/ Martínez Vigil 30, bajos
33010 Oviedo

Correu electrònic
asturies@coop57.coop