A Coop57 l'estalvi es diposita en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa.

No som un banc, i per tant no es tracta de dipòsits bancaris clàssics. Al seu torn, no podem oferir serveis de banca com, per exemple, comptes corrents, targetes de crèdit, domiciliacions, etc.

La conceptualització de les aportacions a Coop57 és d'aquells recursos econòmics que es tenen estalviats, que avui no es necessiten i que mentre no sigui així, es decideix que estiguin a Coop57. Per tant no existeix una gamma de productes o serveis d'estalvi adequat a diferents terminis, remuneracions o liquiditat.

Condicions de les aportacions:

  • Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.
  • El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari.
  • No hi ha cap termini mínim de permanència ni cap classe de penalització i, per tant, es pot sol·licitar la devolució de les aportacions al moment que es desitgi.
  • No existeix cap tipus de cost o comissió associada a l'aportació del soci o sòcia col·laboradora.
  • L'aportació obligatòria (300 euros) forma part dels fons propis de Coop57 i per tant no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel consell rector.
  • La resta de l'aportació, en el cas que n'hi hagi, forma part del capital social voluntari i per tant estarà subjecte a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.
  • Els socis i sòcies col·laboradores poden anar fent aportacions addicionals i/o aportacions periòdiques sempre que es desitgi.
  • Les aportacions voluntàries es remuneren anualment a data de 31 de desembre.
  • La quantitat o percentatge de la remuneració a les aportacions voluntàries s'estableix en l'assemblea general com a decisió col·lectiva de tots els socis i sòcies de Coop57. Per acord de l'assemblea general de Coop57, per l'any 2024, la remuneració a les aportacions voluntàries al capital social és del 0,50% anual.

Condicions per a ser sòcia col·laboradora

Composició de les aportacions:

Coop57 no és un banc i com a tal no ofereix serveis bancaris (targetes, comptes corrents, domiciliacions, etc. L'estalvi que es destina a Coop57 es fa en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa, atorgant així, la condició de sòcia de la cooperativa.

Aportacions obligatòries al capital social:Per esdevenir sòcia col·laboradora s'ha de fer una aportació mínima obligatòria de 300€ al capital social de Coop57.  Es tracta d'una aportació mínima que es demana a totes les persones o entitats que volen ser sòcies col·laboradores.

Aportacions voluntàries al capital social:Si es volen aportar més de 300€, la resta de l'aportació és considerada aportació voluntària al capital social de Coop57. Les aportacions voluntàries, a diferència de les obligatòries, són les que es destinen a la concessió de préstecs i tenen una remuneració econòmica associada que anualment es decideix en assemblea.

Totes les aportacions (la voluntària i l'obligatòria) estan a nom de l'entitat o persona sòcia i es poden recuperar en el moment que es necessitin.

Modalitats per a les aportacions*:

Aportacions al capital social de la cooperativa:

Són aportacions al capital social de la cooperativa sense venciment preestablert fins que no s'expressi el contrari. A part de l'aportació inicial que significarà l'alta com a sòcia de la cooperativa, sempre que es vulgui es poden realitzar noves aportacions o sol·licitar devolucions.

Aportacions periòdiques:

Complementàriament, es pot fixar i automatitzar una aportació periòdica per una quantitat i periodicitat fixa durant el temps que es desitgi.

*L'Assemblea General cada any pot incloure nous serveis financers per satisfer les necessitats de les entitats sòcies i els socis i sòcies col·laboradors.

Realitzar aportacions al capital social