Dissabte passat, 13 de Juny, es va celebrar en Compostela l'Assemblea General de Coop57 Galícia en la qual van participar 6 sòcies de serveis i 9 sòcies col·laboradores. També van assistir com convidades Som Energia Galícia i Viraventos, aquesta última en procés d'alta com a sòcia de serveis de la Secció Territorial.

La reunió es va desenvolupar en un bo ambient i en la mateixa van ser aprovats els següents assumptes : 1) Comptes anuals i la proposta d'imputació de l'excedent de l'activitat econòmica de 2014 de la Cooperativa; 2) Memòria social 2014; 3) L'oferta d'un nou servei financer vinculat a projectes d'habitatge comunitari i cooperativa. També es va donar informació sobre la Trobada 2015 de la Cooperativa, de l'activitat de la Secció Territorial en el primer semestre d'aquest any i de la constitució de la Secció Territorial d'Euskal Herria, i les persones de Galícia que van a assistir a la mateixa. Quant a l'activitat de la Secció Territorial dels propers mesos, es va acordar contrastar amb altres iniciatives i xarxes de economia solidària de Galícia, la realització d'una convocatòria de trobada per rellançar l'estratègia de construcció de Mercat Social. I a partir d'aquí, analitzar com a línia de treball la col·laboració amb les administracions locals triades en les recents eleccions municipals.

Finalment, es va acordar com a proposta per activar la participació en les reunions de l'Assemblea, la inclusió en l'ordre del dia amb caràcter permanent, la presentació de les iniciatives d'economia solidària que s'incorporin com a sòcies de serveis i/o siguin beneficiàries de préstecs en el període entre Assemblees.