Procediment per estalviar com a persona física:

Poden estalviar en Coop57 persones físiques en forma de socis o sòcies col·laboradors.

Els passos a seguir per convertir-se en soci o sòcia col·laboradora de Coop57:

  • Omplir el formulari d'alta.
  • Realitzar el moviment de diners ja sigui per transferència o domiciliació.
  • Una vegada tot l'anterior sigui correcte, es generarà un contracte per l'aportació obligatòria i per l'aportació voluntària.
  • Aquest contracte ho rebrà la persona sòcia col·laboradora al seu domicili.

Formulari d'alta com a soci o sòcia col·laboradora