Procedemento para aforrar como persoa física:

As persoas físicas poden aforrar en Coop57 en forma de socios ou socias colaboradores.

Os pasos que hai que seguir para ser socio ou socia colaboradora de Coop57 son:

  • Cubrir o formulario da alta.
  • Realizar o movemento de diñeiro, quer por transferencia, quer por domiciliación.
  • Así que todo o anterior estea correcto, xerarase un contrato pola achega obrigatoria e mais pola achega voluntaria.
  • A persoa socia colaboradora recibirá este contrato no seu domicilio.

Formulario de alta como socio ou socia colaborador de Coop57