• Coop57ren bazkide izan daitezke; kooperatibak, elkarteak, fundazioak, gizarteratze-enpresak eta ekonomia sozial eta solidarioko beste erakunde batzuk, baldin eta jarduera ekonomikoa modu autonomoan eta demokrazia ekonomikoaren irizpideen arabera egiten badute, eta Coop57ren finantza etiko eta solidarioen printzipioak partekatzen badituzte.
  • Zerbitzuen entitate bazkide izateko, ebaluazio sozialeko prozesu bat egin behar da, eta hortik txosten bat ateratzen da. Erakunde eskatzaileak Coop57 zerbitzuko bazkide gisa onartzea edo ez Kontseilu Errektorearen araberakoa izango da.
  • Zerbitzuen entitate bazkide izateko, kapital sozialari 901,52 euroko  nahitaezko ekarpena egin behar zaio eta 98,48 euro ordaindu sarrera-gastu gisa.
  • Zerbitzu-bazkideen nahitaezko ekarpenek (901,52 euro) Coop57ren emaitzetan parte hartzen dute, baina ez dute inolako ordainsari ekonomikorik sortzen.
  • Horrez gain, zerbitzuen bazkide diren erakundeek borondatezko kapital-ekarpenak egin ditzakete. Ekarpen horiek Batzarrak erabakitzen duen eta coop57ren emaitzetan parte hartzen ez duen urteko interesarekin ordaintzen dira.
  • Zerbitzu-bazkide diren erakundeek ezin dute Koop57ren kapitalaren %4 baino gehiago izan.