Lurralde sekzio:

Izaera juridikoa:

 

Entitatearen deskribapena: 

Kooperatiba txiki honek, elkarte batekin batera, landa-turismoko proiektua garatzen du Aiaraldea eskualdean. Era berean, landa-ostatu jasangarriaren kontzeptu berri bat jarri dute martxan. Hainbat ikastaro, jardunaldi eta mintegi egiteko, besteak beste.

------

Cooperativa pequeña que, junto a una asociación, desarrolla un proyecto de turismo rural en la comarca de Aiaraldea. A su vez, ponen en funcionamiento un nuevo concepto de alojamiento rural sostenible. Ofrecen un espacio multidisciplinar y polivalente donde se realizan diferentes cursos, jornadas y seminarios, entre otros.