Erabateko gardentasuna aplikatzen da entitatearen kudeaketan konpromiso etiko eta sozial gisa: maileguak ematean, bazkide berrien altetan, entitatearen kontuetan eta barne eta sozietate funtzionamenduan. Bazkide diren pertsona eta erakunde guztiek dute informazio hori eskuratzeko aukera.