Entitate bazkideen altxortegi-tentsioentzako produktuak dira.

Zirkulatzailea finantzatzeko produktuak dira, likidezia beharrizanei epe laburrean irtenbidea emateko. Kreditu-polizak edo altxortegi-maileguak izan daitezke.

Kreditu-polizak:

Zenbatekoa eta epeak:

 • Gehienez 12 hilabete egongo da indarrean.
 • Gehienez 500.000 €.

Finantza-kostua eta komisioak:

 • Urteko % 5,25. Hilero ordainduko da.
 • Finantza-kostua erabilitako kapitalari baino ez zaio aplikatuko, eta erabiltzen den denboran baino ez. Ez bada erabiltzen, ez du kosturik.
 • Maileguen berme-funtsari ekarpena egitea (urteko mugaren % 0,5ari dagokionez).
 • Ez dago mailegua ireki eta aztertzeko komisiorik.
 • Ez da penalizaziorik egongo aurrez amortizatzeagatik, ezta beste gasturik ere.

Bermeak:

 • Abal mankomunatuek eskatutako zenbateko osoari emango diote abala.
 • Zor-agiri bat eskatuko da “berme” gisa, eskatutako zenbatekoari dagokiona (zor-agiria da sinatzaileak onuradunari zenbateko zehatz bat egun jakin batean ordaintzeko konpromisoa adierazten duen agiria. Zorra aitortzen da, baina ez da bankuko dirua ibilgetzen. Eragiketak ez du kosturik).
 • Bermerako beste mekanismoak ezartzeko aukera, Batzorde Teknikoarekin zehaztuta.

 

Altxortegi-maileguak:

Zenbatekoa eta epeak:

 • Gehienez 500.000 €.
 • Epea: gutxienez urte 1, gehienez 5 urte.
 • Gabealdi aukera  (12 hilabete gehienez).
 • Mailegua aurrez itzultzeko aukera.

Baldintzak eta bermeak:

Finantza-kostua eta komisioak:

 • Urteko % 5,25 – Finantza-kostua murrizteko aukera, ezar daitezkeen bermeen arabera.
 • Ez dago mailegua ireki eta aztertzeko komisiorik..
 • Ez da penalizaziorik egongo aurrez amortizatzeagatik, ezta beste gasturik ere.