Koop57n organo nagusiak daude, batetik, eta lurralde-sekzioei dagozkienak, bestetik. Hurrengo irudian ikus dezakezue zein den.

Koop57ren antolakuntza-organigrama: