Coop57 i la Fundació Seira signen un conveni per donar resposta als retards de pagament de la generalitat

Aquest matí s'ha materialitzat l'acord entre la Fundació Seira i Coop57, conjuntament amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, per donar resposta als retards de pagament de la Generalitat.

D'aquesta manera s'articula una resposta àgil i efectiva per donar resposta a les necessitats de les entitats afectades per aquests retards.

L’acord entre Coop57 i la Fundació Seira signat avui entre els seus presidents, Jordi Pujol i Perfecto Alonso, respectivament, implica la creació d’un fons per activar operacions de cessió de crèdit vinculades als drets de cobrament de factures i convenis concrets amb reconeixement del deute per part de la Generalitat de Catalunya.

El mecanisme acordat estipula que, un cop feta la cessió de crèdit, Coop57 farà un avançament de fins al 85% de la quantitat cedida. La Fundació Seira prestarà aleshores la garantia del 25% de les operacions. El cost financer de les operacions que s’emmarquin en aquest conveni serà del 6,25%, sense costos addicionals (comissió d’obertura, costos notarials o de tramitació, etc.).

Per accedir-hi, caldrà que les cooperatives siguin membres de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i sòcies de Coop57.

Addicionalment a aquest acord, Coop57 també donarà resposta a totes les entitats sòcies de Coop57 que no siguin cooperatives de treball o no estiguin federades i que es trobin amb la mateixa afectació per culpa del retard en el pagament de la Generalitat articulant altres mecanismes complementaris a aquest conveni. Per tant, qualsevol entitat sòcia de Coop57 podrà acollir-se a aquesta mesura.