877 056 828
info@somebre.org

Cooperativa agroecològica que fa de pont entre les productores agroecològiques i les consumidores del territori de l’Ebre. Vol dignificar la pagesia i facilitar l’accés a un consum responsable, que garanteixi la sobirania alimentària.