O pasado 22, 23 e 24 de outubro celebrouse a X edición da Feira de Economía Solidaria de Catalunya. Unha década dedicada á creación dunha das ferramentas máis potentes de visibilidade e rede das que a Rede de Economía Solidaria (XES) dotou á economía social e solidaria.
 
A  Feira é un espazo fantástico porque o movemento da ESS de Catalunya amósase con toda a súa forza e diversidade. Demostrar que se poden satisfacer as necesidades básicas a través de proxectos que se rexen polos principios da economía transformadora. Ámbitos como a alimentación, a  agroecoloxía e o comercio xusto, o téxtil, a saúde e os coidados, proxectos de asesoramento, xestoría e consultoría, proxectos do ámbito tecnolóxico, a mobilidade sostible ou a enerxía. Proxectos de vivenda, educación, cultura ou comunicación. E por suposto, proxectos de financiamento, ético, solidario e arraigados no territorio.
 
A primeira edición da  FESC foi en 2012. O contexto era de forte mobilización social debido a unha situación económica  moi grave. Viñamos do 15 M e, seguramente, isto xerou un impulso para a  ESS. “Non somos mercadorías en mans de políticos e banqueiros” diciamos.
 
Naquel contexto, moita xente, descontenta co sistema e en busca de alternativas atopouse que había unha que xa existía: as finanzas éticas. Isto fixo que houbese unha aceleración no crecemento das entidades de finanzas éticas que asentou unhas bases para poder incrementar a actividade financeira.
 
Parte daquela efervescencia social canalizouse cara á creación de novos proxectos de  ESS que tamén lle supuxo un forte dinamismo e crecemento. Sempre dixemos, desde  Coop57, que o noso crecemento virá determinado polo crecemento da  ESS. E a nosa obrigación é estar preparadas e  interlocutando coa  ESS para dar as mellores respostas ás necesidades que se expoñan.
 
Así no período 2011-2015, na época máis crúa de recortes, de atrasos nos pagos por parte da administración e cuns bancos que non daban créditos, nós fixemos o contrario e tentamos dar a maior resposta abrindo a billa do crédito tanto como puidemos.
 
E despois, desde o ano 2015 e ata hoxe, o obxectivo foi ter unha actitude máis proactiva pola construción de alternativas de  ESS, a nivel local. A  ESS seguía cun dinamismo importante e quixéronse dar respostas a novos ámbitos, sen deixar de facer nada do que estabamos a facer.
 
E, os últimos tempos, coa pandemia da COVID-19, obsesionámonos a “dar resposta” e ofrecer solucións de liquidez, moratorias a devolucións de préstamos e refinanciamentos. Así estiveron dez anos tentando ser unha ferramenta ao servizo da  ESS e da transformación social.
 
Sale en portada general: