Assemblea Coop57 Catalunya

Dimarts 20 de juny de 2017, 18h

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc | Plaça Fort Pienc, 3-5 de Barcelona

 

El dimarts 20 de juny del 2017 a les 18 h a la Sala d’Actes del Centre Cívic Ateneu Fort Pienc, a la plaça Fort Pienc, 3-5 de Barcelona, es celebra l'assemblea ordinària de Coop57 Catalunya amb l’ordre del dia següent:
 
1. –   Elecció dels interventors/es d’actes.

2. –   Presentació de la memòria social, aprovació, si escau, dels comptes i distribució, si escau, dels resultats corresponents a l’exercici 2016.

3. –   Presentació i aprovació, si escau, de la proposta d’establiment d’una quota d’ingrés per a les persones sòcies de treball.

4. –   Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de renovació de vacants del Consell de Secció.

5. –   Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de renovació de càrrecs del Consell rector.

6. –   Fundació Coop57:

  • Presentació dels comptes corresponents a l’exercici 2016.
  • Presentació del desenvolupament del projecte Lliures.

7. - Torn obert de paraules