Barcelona, 26 de gener de 2018

 

Ahir al matí es va presentar públicament un acord entre l'ajuntament de Barcelona i les finances ètiques per la creació d'un fons mancomunat que faciliti l'accés al finançament de projectes d'economia social i solidària amb impacte a la ciutat de Barcelona.

L'acord consisteix, per una banda, amb el compromís per part de Coop57 de l'obertura d'una línia de crèdit específica, per valor d'1 milió d'euros, per finançar projectes de nova creació amb impacte a la ciutat de Barcelona. Per altra banda, Coop57 i l'Ajuntament constitueixen un fons mancomunat que ajudi a garantir els préstecs concedits en el marc d'aquesta línia de crèdit específica. Concretament, el fons es dota amb 200.000 euros, on el 50% el posa l'ajuntament i l'altre 50% el posa Coop57.

L'origen del fons

D'ençà de la darrera crisi financera iniciada l'any 2008, el sistema financer va adoptar una política de préstecs molt restrictiva i molts projectes es van veure sense opcions d'accedir al finançament. En aquest context, des de Coop57, es va fer la reflexió contrària: en moments de dificultats i necessitats, s'ha d'obrir l'aixeta del crèdit tant com es pugui. D'aquesta manera, més del 95% de les sol·licituds de préstec rebudes, eren satisfetes. Però això implicava assumir un risc important, especialment en aquells projectes de nova creació.

Per tant, s'inicia una reflexió on es detecta la necessitat de buscar aliances per tal de compartir el risc d'aquests projectes finançats. I, finalment, una d'aquestes aliances s'ha realitzat amb l'Ajuntament de Barcelona, concretament amb el Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, amb la creació del Fons.

1 milió d'euros al servei de l'economia social i solidària de Barcelona

Coop57 es compromet a obrir una línia específica de finançament d'1 milió d'euros destinada a projectes de nova creació amb impacte a la ciutat de Barcelona. Aquesta línia específica de finançament no modifica els procediments i/o criteris de Coop57. És a dir, els préstecs concedits seguiràn els mateixos criteris, procediments i condicions que qualsevol altre concedit per Coop57.

El que genera l'acord amb l'ajuntament és la creació d'un fons econòmic mancomunat, on l'ajutament aporta 100.000 euros i Coop57 també aporta 100.000 euros, que s'utilitzaria per garantir possibles fallides o impagaments dels projectes finançats. Com s'apuntava abans, els projectes de nova creació, incorporen un factor de risc més elevat donat, precisament, al moment inicial de vida del projecte. El fons intenta facilitar i incentivar la concessió d'aquests préstecs, sempre i quan, tinguin un análisi tècnic i de viabilitat econòmica positiu.

Quasi 700.000 euros ja concedits en préstecs i la possibilitat d'amplair l'acord

Fins a dia d'avui, en el marc d'aquest fons, s'han concedit 11 préstecs per valor de 687.500 euros que han permès generar o consolidar 75 llocs de treball. A més a més, aquest 11 projectes ensenyen la riquesa dels projectes d'economia social i solidària que segueixen neixent i enfortint un model econòmic basat en les persones.

Entre els projectes finançats trobem una llibreria ubicada al Poble Sec (La Carbonera), una cooperativa d'arquitectes ubicada a Sant Gervasi (labaula), una escola cooperativa del barri de la Vila de Gràcia (Nou Patufet) o el Gimnàs Social Sant Pau, al barri del Raval.

Davant d'aquest èxit en els primers mesos d'aplicació del fons, es planteja, de cara al futur, la possibilitat d'ampliar els esforços destinats en aquest acord.