Ahir a la tarda es va formalitzar CAPITALCOOP, un programa de cooperació públic-cooperatiu per facilitar la capitalització de cooperatives i societats laborals.

Reunits a Barcelona els representants del Departament d’Empresa i Ocupació i la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat, de la Fundació Seira, de diverses entitats financeres cooperatives (Cajamar, Laboral Kutxa, Fiare Banca Etica I Coop57) i de dues societats de garantia recíproca (Avalis i Oinarri) van signar el conveni de col·laboració per impulsar el programa CAPITALCOOP.

L’objectiu d’aquest programa és facilitar l’accés al finançament de les cooperatives i societats laborals a partir d’incentivar-ne la seva capitalització.

El nivell de capitalització de les cooperatives i societats laborals i, per tant, dels seus fons propis, sovint és un coll d’ampolla per accedir a línies de finançament necessàries per a la consolidació o creixement de les cooperatives o societats laborals.

Una millor quantitat de fons propis enforteix el balanç de la cooperativa i per tant, la fa més solvent davant l’anàlisi d’una entitat financera per a la concessió de finançament.

Com funciona CAPITALCOOP?

  • Les persones membres de cooperatives o societats laborals, demanen un préstec destinat a aportar capital social a la seva cooperativa.
  • Per tal de facilitar l’accés a aquest préstec, la Direcció General d’Economia Cooperativa i Treball Autònom obrirà dues línies de subvencions, tenint en compte l'import del préstec i l'import dels interessos.

Paral·lelament, les entitats financeres es comprometen a estudiar l'obertura d'una línia de finançament, especialment de circulant, per a les cooperatives i societats laborals que hagin augmentat el seu capital social en el marc d'aquest programa. Les entitats de garantia recíproca podran aportar l’aval per a les esmentades operacions de finançament de circulant.

Eines en favor de les cooperatives

Firma del conveni per part del President de Coop57

Coop57, seguint la premissa d’estar al servei de les seves entitats sòcies, ha considerat oportú participar d’aquest programa ja que s’ha considerat que un augment en la capitalització de les cooperatives és positiu ja que les enforteix i les fa més sòlides per tal de poder seguir portant a terme la seva activitat.