Contacto: 
667 095 688
info@abeluria.coop
www.abeluria.coop/
Dirección: 
Lugar de Marrociños 54
15893
Santiago de Compostela

Ver mapa >>

Sección territorial :

Sector de actividade: 
Asesoramento e consultaría

 

Descrición da entidade: 

Consultoría empresarial e da economía social e solidaria, que promove a ESS e fai deseño de plans de promoción laboral. Traballan tamén ofrecendo servizos de consultoría en diversidade e igualdade de xénero, ofrecendo formacións. Fan asesoramento ás organizacións que as consultan.

Imagen1 Abeluria