Contacto: 
981 422 288
aspromor@aspromor.org
aspromor.org
Dirección: 
Paseo de Barro Soto
15330
Ortigueira

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 


A Asociación Pro-Minusválidos do Ortegal (Aspromor) nace en 1984 por iniciativa dun grupo de pais/nais para atender ás necesidades de apoio das persoas con discapacidade intelectual da Comarca do Ortegal. O seu ámbito de atención abarca os Concellos de Ortigueira, Cariño e Mañón. Destos Concellos proceden os usuarios que diariamente se atenden no Centro Ocupacional Aspromor que se atopa no Paseo de Barro Soto en Ortigueira con capacidade para 40 usuarios/as.

Servizos / Produtos: 


O Centro Ocupacional está dotado de diferentes espazos entre os que destacan os obradoiros nos que os usuarios desenvolven diversas actividades en función das súas capacidades/habilidades. Atendendo ao seu desenvolvemento integral planifícanse tamén diferentes actividades de ocio coincidindo co calendario anual e aproveitando os recursos que ofrece o noso entorno.Conta así mesmo cunha área de comedor para prestar este servizo a todos/as usuarios/as e ao persoal laboral do Centro.Debido á dispersión xeográfica da comarca a Asociación presta un servicio de transporte para o que dispón de varias furgonetas que percorren tres rutas diarias para trasladar ao Centro a todos os usuarios que residen na zona rural.Aspromor ten habilitada unha vivenda tutelada coa finalidade de prestar apoio a aquelas persoas que queiran realizar un proxecto de vida independente desenvolvendo habilidades de vida diaria e adquirindo aprendizaxes para xestionarse de xeito autónomo. Todo este PROXECTO ten como finalidade mellorar a calidade de vida dos 30 usuarios do Centro Ocupacional Aspromor e as súas familias

Imagen1 ASPROMOR